Finantsanalüüs

Lisaks raamatupidamisteenusele pakume nii meie regulaarsetele klientidele kui kõigile teistele ettevõtetele võimalust tellida mistahes finants- või majandusanalüüsi. Analüüsi all mõistame sellist uurimisviisi, kus eraldame tervikliku objekti koostisesse kuuluvad elemendid üksteisest, et uurida nende olemust, tekke põhjusi ja muud.

Majanduse olukorra analüüsi vajab ettevõte tavaliselt pärast majandusaasta lõpetamist. Analüüsi võib vaja minna ka siis, kui ettevõttel seisab ees hinnangu andmine juhtkonna tegevusele, laenusaamiseks panka pöördumine, suurte lepingute sõlmimine, börsile minek või seaduste täitmise kontroll. Samuti eelneb põhjalik analüüs enamasti osaluse või terve ettevõtte müügile või ostule.

Finantsanalüüs aitab ette näha ning ennetada ka pankrotiohtlikke olukordi.

Soovid head pakkumist?

Palun saada meile hinnapäring ja me teeme Sulle parima pakkumise.